3:08
2:92
2:82
2:62
2:78
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.

დეკემბრის თვისათვის საწვავის ფასი (C)
შეადგენს: 1.59

პრემიუმ ავანგარდი  


პლასტიკური ბართების მოხმარების შემთვევაში შეავსეთ
  დანართი N5 პლასტიკური ბარათებისათვის 

სატენდერო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირი: 
ნინო მახათაძე 595338308, tender2015@lukoil.ge


  "აგაი" სისტემის მართვის ინსტრუქცია  


  აგს-ების გაშიფვრა (აგაი) 


  დამატებულ ავტომანქანებზე აგაი სისტემის მონტაჟის მოთხოვნის ფორმა.  გაიგზავნოს: tender2015@lukoil.ge


  ავტოტრანსპორტზე სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ცვლილების შესახებ შეტყობინების ფორმა.


გაიგზავნოს: tender2015@lukoil.ge

 

  ფორმა #4ა - განაცხადის ფორმა „აგაი“ სისტემის ფუნქციონირებისას წარმოქმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით გაიგზავნოს: tender2015@lukoil.ge


"აგაი” სისტემის დემონტაჟი


ყურადღება!
"აგაი" სისტემის მონტაჟის (ტექ-მომსახურების) განრიგისთვის:
დაგვიკავშირდით: 577 59 58 57


პლასტიკური ბარათების დამატების შემთხვევაში

ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ ხელმოწერილი  წერილი-განაცხადი  იგზავნება მეილზე tender2015@lukoil.ge

პლასტიკური ბარათების მართვასთან დაკავშირებით საკონტაქტო 
ცხელი ხაზი - 577 32 33 77


  ავტო-გასამართი სადგურების ჩამონათვალი 


  საქართველოს რუკა 


     
  თბილისის რუკა