2:77
2:68
2:59
2:45
2:66
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.

აგაი სისტემის მართვა


  “აგაი” სისტემის ამოქმედება.  
განთავსებულია 29.10.2014.

  "აგაი" სისტემის მართვის ინსტრუქცია  

  აგს-ების გაშიფვრა (აგაი) 

  დამატებულ ავტომანქანებზე აგაი სისტემის მონტაჟის მოთხოვნის ფორმა.  გაიგზავნოს: tender2015@lukoil.ge

  ავტოტრანსპორტზე სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ცვლილების შესახებ შეტყობინების ფორმა.
გაიგზავნოს: tender2015@lukoil.ge

  ფორმა #4ა - განაცხადის ფორმა „აგაი“ სისტემის ფუნქციონირებისას წარმოქმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით გაიგზავნოს: tender2015@lukoil.ge


”აგაი” სისტემის დემონტაჟი


ყურადღება!
"აგაი" სისტემის მონტაჟის (ტექ-მომსახურების) განრიგისთვის დაგვიკავშირდით: 577 59 58 57