3:15
3:05
2:98
2:85
2:92
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.

   ხელშეკრულების ნიმუში

 

ლუკოილი-ს პლასტიკური ბარათი ამარტივებს და აუმჯობესებს, როგორც შეძენის და მომსახურების პროცედურებს, ასევე მნიშვნელოვნად ზრდის მომხმარებლის მიერ საწვავის ხარჯვის კონტროლის ხარისხს. 
ლუკოილი-ს პლასტიკური ბარათით სარგებლობის პირობები

• ყოველ ჯერზე, წინასწარ შეძენილი საწვავის მინიმალური ოდენობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 100 ლიტრს (ან ორი ტიპის საწვავი 50/50 ლიტრი)
• ბარათზე დარიცხული საწვავის, ჩასხმის ლიტრაჟის ოდენობა  განისაზღვრება მომხმარებლის მიერ
• აღნიშნული მომსახურება ითვალისწინებს შემდეგ 
ფასდაკლებას:

  • Ecto 100  (ოქტანური რიცხვი 100) - 10 თეთრიდან
  • Ecto სუპერი (ოქტანური რიცხვი 98)  -10 თეთრიდან
  • Ecto პრემიუმ ავანგარდი  (ოქტანური რიცხვი 95)  -10 თეთრიდან
  • Ecto ევრო დიზელი (ცეტანური რიცხვი 51)  -10 თეთრიდან
  • ევრო რეგულარი (ოქტანური რიცხვი 92) -8 თეთრიდან

• ბარათზე შესაძლებელია იქონიოთ სამი ზემოჩამოთვლილი სახეობის საწვავი ერთდროულად
• ბარათები გაიცემა ლუკოილი-ს სერვის ცენტრებში, თბილისსა და ბათუმში
• ბარათები გაიცემა უფასოდ 
• შეძენილი საწვავის ვადა განისაზღვრება 3 წლით
• 6 თვის განმავლობაში ბარათის გამოუყენებლობის შემთხვევაში ხდება მისი ავტომატურად დაბლოკვა
• ბარათის განბლოკვა ხდება ლუკოილი-ს სერვის ცენტრებში.

პლასტიკური ბარათის უპირატესობები

• საწვავის წინასწარი მარაგის გაკეთება ბარათზე დარიცხვის საშუალებით, რომელზეც ფასის ცვლილება არ მოქმედებს
• ბარათზე საწვავის დარიცვა ოფისში მიუსვლელად
• სასურველი გადახდის ფორმა (ნაღდი ანგარიშწორება და საბანკო გადმორიცხვა)
• საწვავი შეუზღუდავად ან  მოხმარების სასურველი ლიმიტის დააწესება (ყოველდღიური, ყოველკვირეული და ყოველთვიური)
• დეტალური ინფორმაციის მიღების  გახარჯულ საწვავზე და ბარათზე დარჩენილი ნაშთების შესახებ ვებ გვერდის მეშვეობით
• შეძენილი საწვავის ბარათებზე (რამოდენიმე ბარათეს ფლობის შემთხვევაში)  გადანაწილება და  კონტროლი ინტერნეტით სასურველი მონაცემების მიღება სადგურის ტერმინალზე ამობეჭდილი ქვითრით (ჩეკით)

    

* ინდივიდუალური ბარათი – დაიტანეთ სურვილისამებრ:
*  სახელი და გვარი
*  მანქანის ნომერი
*  ორგანიზაციის სახელწოდება        
*    . . .
“*” ნიშნით აღნიშნული მომსახურება ფასიანია.


ტელ:+ 99532 2380013, 2373808; ცხელი ხაზი 032 2388999 card@lukoil.ge