3:15
3:05
2:98
2:85
2:92
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.

ჩვენი მიზანია, მოვამარაგოთ საქართველოს ბაზარი მაღალი ხარისხის ნავთობპროდუქტებით და მომხმარებელს საუკეთესო მომსახურება შევთავაზოთ .

ჩვენი მიზანია, მხარი დავუჭიროთ ეკონომიკის, სოციალური სტაბილურობის, აღმავლობისა და განვითარების ზრდას ჩვენს ქვეყანაში და ვიზრუნოთ გარემოს დაცვის საკითხებზე.

ჩვენ, როგორც სს ლუკოილის შვილობილი კომპანია, ვისწრაფვით ბიზნესის გრძელვადიანი გამყარებისაკენ და ჩვენი წვლილი შეგვაქვს ლუკოილის წამყვან, გლობალურ, ენერგო-კომპანიად ჩამოყალიბებაში.