2:19
2:09
1:89
1:89
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.