2:33
2:23
2:03
2:04
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.