2:60
2:53
2:42
2:29
2:42
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.