2:59
2:49
2:39
2:29
2:53
2:43
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.