3:08
2:92
2:82
2:62
2:78
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.