2:87
2:49
2:33
2:18
2:32
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.