2:58
2:48
2:35
2:53
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.