2:60
2:53
2:41
2:29
2:39
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.