2:60
2:55
2:45
2:32
2:45
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.