2:73
2:24
2:01
1:88
2:03
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.