2:53
2:33
2:23
2:13
2:19
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.