2:69
2:59
2:49
2:39
2:58
2:49
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.