2:78
2:36
2:16
2:00
2:18
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.