3:20
3:14
3:05
2:93
2:97
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.