2:97
2:67
2:55
2:37
2:53
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.