2:29
2:19
1:99
1:99
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.