2:69
2:61
2:51
2:41
2:59
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.