2:74
2:65
2:56
2:46
2:64
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.