2:65
2:59
2:49
2:36
2:52
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.