2:60
2:53
2:36
2:26
2:36
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.