2:78
2:69
2:61
2:51
2:68
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.