2:85
2:45
2:28
2:10
2:27
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.