2:70
2:13
1:89
1:78
1:89
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.

ლუკოილ ჯორჯიას მიზანია, ხელი შეუწყოს გამჭვირვალე ბიზნესის პრინციპების განვითარებას საქართველოში. სწორედ ამიტომ, ჩვენი ფინანსური მდგომარეობის ამსახველი ინფორმაცია ყველასათვის ხელმისაწვდომია.

 

2015 წლის მოგება-ზარალი


2015 წლის ბალანსი


2014 წლის მოგება-ზარალი 


2014 წლის ბალანსი


2013 წლის ბალანსი 


2013 წლის მოგება-ზარალის უწყისი 


2012 წლის ბალანსი 


2012 წლის მოგება-ზარალის უწყისი 


2011 წლის ბალანსი 


2011 წლის მოგება-ზარალი