2:43
2:32
2:22
2:49
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.