2:77
2:66
2:55
2:40
2:62
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.