2:77
2:57
2:33
2:17
2:38
რეგულარის ფასი შესაძლოა მერყეობდეს 5 თეთრის ფარგლებში.